הרשמה ותשלום - Loolaot

הרשמה ותשלום

טופס הרשמה ותשלום לחוגים - סטודיו לולאות

 • הסכומים המשולמים עבור השתתפות בחוג/ים ובקורסים נכונים למועד ההרשמה.
 • התשלום יבוצע מראש - בתשלומים לפי מס' החודשים בהם החוג יתקיים
 • ברוב המקרים התשלום יבוצע ישירות למנחי החוגים ולא יעבור דרך סטודיו לולאות.
 • ההורים מחויבים בתשלום החודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית. במידה וניתן יהיה להשלים את החוג בקבוצה אחרת - נשמח לעשות זאת בתיאום מראש.
 • סטודיו לולאות יהיה רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו משתתפים במספר סביר המאפשר הפעלה במתכונת הרצויה. במקרה כזה - יוחזר הכסף מיום ביטול החוג.
 • סטודיו לולאות שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים או התכנית של החוגים במקרים חריגים. הודעה תשלח להורים ב- sms או בדוא"ל מראש
 • מספר המפגשים המינימלי הוא 30 מפגשים לחוג שבועי (חופשות החגים כלולות בתחשיב המחיר - לא יתקיימו חוגים בחופשים מבית הספר, מלבד השבוע הראשון של פסח)
 • החזר מפגשים יהיה רק במידה ויתקיימו פחות ממספר המפגשים הנ"ל לקבוצה, והמפגשים יושלמו לפי התאריכים שיקבעו עם המדריך/ה
 • במידה ומחסירים מפגש - ניתן להשלימו על בסיס מקום פנוי, בחודש העוקב.

           שיעורי ניסיון:

 • שיעורי ניסיון יהיו פתוחים ללא תשלום למשתתפים חדשים בלבד, בחודש ספטמבר.
             בהרשמה לחוג, משתתפי שיעור הניסיון יחויבו בתשלום מלא.

ביטול השתתפות:

 • ביטול השתתפות יתאפשר בבקשה במייל: info@loolaot.com.
  חוגים המסתיימים ביוני - ניתן לבטלם עד לסוף חודש מרץ.. חוגים המסתיימים במאי- ניתן לבטלם עד לסוף חודש פברואר (לא יתכנו ביטולים בחודשיים האחרונים).
 • על בקשת הביטול להישלח עד ל- 15 לכל חודש והכסף יוחזר החל מתחילת החודש העוקב.  בקשת ביטול לאחר תאריך זה תחייב את המבקש בתשלום של חודש נוסף.
 • לא יינתן זיכוי רטרואקטיבי מיום קבלת הביטול אצלנו, גם אם הילד/ה לא הגיע עוד לפניה.
 • במידה והתשלום עבור החוג היה באמצעות כרטיס אשראי - יוחזר הכסף בניכוי 5% בגין עמלות

.כללי:

א.    סטודיו לולאות אינו אחראי בגין נזקים לרכוש לרבות מקרים של אובדן גניבה וכו'.

ב.    כל הפעילות בסטודיו לולאות מבוטחת.

ג. הנהלת סטודיו לולאות רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או   
            לאחר חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך. במידה והשינוי לא יתאים לילדים - ניתן יהיה לעבור
           לחוג אחר או לקבל החזר כספי מיום השינוי (במידה הוא תמידי).

ד.      ניתן להחליף בין החוגים במהלך השנה בכפוף לאישור של המנחה וסטפני

ה. הרינו לאשר קבלת דואר אלקטרוני או הודעות בכל הנושאים הנוגעים לעדכונים של הסטודיו.

ו.     הרינו לאשר פרסום תמונות של בני משפחתי (לרבות ילדים) עבור פרסומי הסטודיו.

ז. נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים ללא כל הבדל.

 • הצהרת בריאות:
  • הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.
  • הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות
שם הילד/ה  / משתתף/פת: _________________

החוג/קורס: ____________________________

שם ההורה: ____________________________

טלפון: _______________________________

מייל:________________________________